Mieszkania na sprzedaż w Siechnicach k. Wrocławia
Dział sprzedaży mieszkań: 71 733 05 15

Polityka prywatności

Polityka prywatności zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) DEWELOPER informuje NABYWCĘ, że:

Administratorem danych osobowych NABYWCY jest ATOM deweloper sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Dane osobowe NABYWCY będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych NABYWCY w celu marketingu bezpośredniego.
W każdej chwili NABYWCY przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W razie wniesienia sprzeciwu DEWELOPER zaprzestanie przetwarzać danych osobowych NABYWCY, chyba że wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności NABYWCY lub dane osobowe NABYWCY będą niezbędne DEWELOPEROWI do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dane osobowe NABYWCY będą przechowywane przez DEWELOPERA przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających dla Stron na podstawie Umowy.
Dane osobowe NABYWCY mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, uczestniczącym w wykonaniu czynności DEWELOPERA, w tym zarządcy nieruchomości, podmiotom świadczącym na rzecz DEWELOPERA pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową, podmiotom prowadzącym działalność bankową, pocztową lub kurierską oraz wykonującym na rzecz DEWELOPERA usługi budowlane.
Zgodnie z RODO przysługuje NABYWCY prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia niniejszej Umowy oraz realizacji jej postanowień.
DEWELOPER informuje NABYWCĘ, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe NABYWCY nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje NABYWCY prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Polityka prywatności

W naszym serwisie są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Wykorzystywanie cookies zewnętrznych

Zezwalamy podmiotom zewnętrznym na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Pomaga to nam monitorować i sprawdzać działanie naszej witryny. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google.

ATOM deweloper
Inline

OOPS! It seems like popup content field is empty, Please add the following shortcode to Popup Content field from Facebook > Auto Popup settings .

[efb_likebox fanpage_url="maltathemes" box_width="250" box_height="" locale="en_US" responsive="0" show_faces="1" show_stream="0" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="fadeIn" ]

Don't forget to replace the maltathemes with your page ID